نوشته های برچسب خورده در : جدایی

جدایی - عشق

دست نوشته ای از 13 خردادماه 1395

میم – نون – واو – تا – واو …

من و تو

لا بالای این حروف هرچقدر هم فاصله میگذارم به ما نمیرسد.

این فاصله های مابین ما مرا از پای در می آورد

حتی کنار هم چیدن پنج حرف از لابه لای این همه حروف زندگی را هم برای ما زیادی میدانند

پنهانی

ادامه مطلب

چه خواهی کرد؟

من می توانم
جای سیگار نقاشی بکشم

با دوغ مست کنم

با وسایل خانه تمام شب را تانگو برقصم
و به جای تو
بالشتک دوران کودکی ام را در آغوش بگیرم

تو برای فراموش کردن کسی که بی نظیر
دوستت داشت
چه خواهی کرد؟

ادامه مطلب