نوشته های برچسب خورده در : درد

بن بستی به نام ایران

سال ها پیش در کتابی با واژه ای روبرو شدم که بار اولم بود می دیدمش. 

نخبه کشی 

واژه ای که در اولین برخورد مرا به خنده وا داشت. مگر نخبه را هم میکشند؟! برای همین مشتاق شدم در این باره مطالعه بیش تری بکنم. کتابی با نام جامعه‌شناسی نخبه‌کشی اثر علی

ادامه مطلب