نوشته های برچسب خورده در : فاصله

جدایی - عشق

دست نوشته ای از 13 خردادماه 1395

میم – نون – واو – تا – واو …

من و تو

لا بالای این حروف هرچقدر هم فاصله میگذارم به ما نمیرسد.

این فاصله های مابین ما مرا از پای در می آورد

حتی کنار هم چیدن پنج حرف از لابه لای این همه حروف زندگی را هم برای ما زیادی میدانند

پنهانی

ادامه مطلب

زیر آوار له میشوم!!

باور کن له میشوم 
زیر آوار حرفهای دیگران 
در زلزله ای که دلم با لرزیدنش
دنیایم را بهم ریخت
امیدی به نجات ندارم
اما خوشحالم از اینکه دنیایم سو به تباهی نرفت
و آرام فرو ریخت
س.س

ادامه مطلب