نوشته های برچسب خورده در : مرحله انتخابی

کمتر از ۴۵ دقیقه تا مسابقه انتخابی بیان

راستش کم تر از ۴۵ دقیقه مونده به شروع مسابقه اما هنوز توی شرکت مشغول کارها هستم. امروز یه روز پر مشغله بودش که شدیدا خسته شدم. فکر نکنم بتونم با این وضع سوالات رو حل کنم اما خوب بازم سعی میکنم حتما یه سری به سایتش زده باشم.

ادامه مطلب