نوشته های برچسب خورده در : تصمیم

آینده شما ساخته کارهای امروز است

آینده ی شما ساخته ی کارهایی است که امروز انجام میدهید

بیایید کمی واقع بینانه نگاه کنیم.

جایی که امروز ایستاده ایم ساخته ی افکار و رفتار ما در روزهای پیش تر نیست؟

“امروز” همان “فردایی” نیست که “دیروز” راجبش سخن میگفتیم و منتظرش بودیم؟

چرا موفقیت هایمان را به پای توانایی های خودمان مینویسیم و شکست هایمان را پای قضای خدا ؟

این جمله

ادامه مطلب

یه جمع بندی کلی…

خیلی وقت بود میخواستم بیام اینجا مطلب بنویسم وقت نمیشد …

نه اینکه بخوام بگم آره من سرم خیلی شلوغه و مشغله دارم و آدم مهمی هستم و …

نه جدا موندم چرا با اینکه همه تلاشم رو میکنم ولی باز وقت کم میارم. چند باری با دوستان گفتم خدا باید یه

ادامه مطلب