نوشته های برچسب خورده در : مسیر

چراغ قرمز زندگی!

زندگی ما پر از این چراغ قرمزهایی است که ساعت ها پشت آنها منتظر میمانیم تا شاید سبز شود

اما سبز نمیشوند… و سال ها ما را از ادامه راه باز می دارند…

گاهی هم مجبورمان میکنند مسیرمان را تغییر دهیم!! 

متنفرم از تمامی چراغ های قرمزی که تایمر ندارند …

چرا که امیدی

ادامه مطلب

جاده در دست تعمیر است

جاده در دست تعمیر است !!

گاهی اوقات یه راهی رو تصمیم میگیریم پیش ببریم ولی بعد اینکه شروع میکنیم و راه میوفتیم با کلی برنامه ریزی پیش میریم، با کوله باری از سفر که بستیم…

یهویی به یه تابلو میرسیم که جاده در دست تعمیر است و مسیر رو بستن و نمیشه ادامه داد.

ما میمونیم و

ادامه مطلب